Meditasjon gir mange helsegevinster

Meditasjon er en samlebetegnelse for de mange måter man kan oppnå en avslappet tilstand. Det finnes mange ulike typer meditasjon og mange avspenningsteknikker og ulike typer yoga har også en meditasjonskomponent. Bedre fokus og produktivitet Studier viser at å meditere for bare 10 minutter per dag kan forbedre fokus og hjelpe hjernen til å bli […]

Sosial støtte er vesentlig for helsa

Det er lett å tro at kosthold og andre mer konkrete livsstilsfaktorer som for eksempel søvn og fysisk aktivitet vil ha den største innvirkning på helse, men forskning tyder faktisk på at sosial støtte betyr mye mer enn vi er kanskje klare over. I følge Folkehelseinstituttet innebærer god sosial støtte at en får kjærlighet og […]

Slik kan stress gjøre deg overvektig

En stor mengde forskning over de siste to tiårene viser at stress kan bidra til både fedme og diabetes. Studier viser at stress gjør det vanskelig å gå ned i vekt, noe som kan være grunnen til at vi ikke klarer å bli kvitt de ekstra kiloene tross et sunt kosthold og regelmessig trening. Når […]