Meditasjon gir mange helsegevinster

Meditasjon er en samlebetegnelse for de mange måter man kan oppnå en avslappet tilstand. Det finnes mange ulike typer meditasjon og mange avspenningsteknikker og ulike typer yoga har også en meditasjonskomponent.

Bedre fokus og produktivitet

Studier viser at å meditere for bare 10 minutter per dag kan forbedre fokus og hjelpe hjernen til å bli mer effektiv til å bearbeide motstridende stimuli. En studie fant forbedringer i oppmerksomhet og kognitiv funksjon etter bare fire dager med meditasjonstrening. Det finnes også mye bevis på at meditasjon faktisk fører til fysiske forandringer i både den grå og den hvite substansen i hjernen, særlig regioner som har ansvar for bevissthet og regulering av følelser og hukommelse. Ved å meditere kan hjernen faktisk kobles om til å være mer effektiv.

Bra for hjertet

Fordelene ved meditasjon er ikke bare psykisk. Flere randomiserte kontrollerte studier har vist signifikant reduksjon i blodtrykk hos deltakerne som mediterte sammenlignet med kontroller som utførte progressiv muskelavspenning eller et helsefaglig opplæringsprogram. Dette er viktig fordi høyt blodtrykk er den største risikoen for hjerteinfarkt. Meditasjon er også forbundet med reduksjon i dødelighet hos eldre pasienter med høyt blodtrykk.

Et annet eksempel er en studie med afroamerikanske ungdommer med borderline høyt blodtrykk som utførte meditasjon i fire måneder. Dette resulterte i betydelig redusert venstre ventrikkel masse sammenlignet med kontroller som fikk kun opplysning om meditasjon. Dette er bemerkelsesverdig fordi øket venstre ventrikkel masse er et tidlig varseltegn på tilstander som øker kardiovaskulær relatert dødelighet. En annen liten studie viste også betydelige reduksjoner i kolesterolnivået hos pasienter som mediterte i 11 måneder.

Lykkeligere og mindre stresset

En av de mer allment anerkjente fordelene ved meditasjon er en forbedring i psykiske lidelser som angst og depresjon. Flere studier har funnet at meditasjon til å være effektiv på å redusere symptomer på angst og depresjon, sammenlignet med aktive kontroller som brukte for eksempel avspenningsteknikker.

Vi vet at kronisk stress bidrar til mange ulike sykdomstilstander, men for mange kan stress reduksjon virke vagt og litt vanskelig å definere sammenlignet med det å endre kostholdet eller start et treningsprogram. Men meditasjon som en form for stress reduksjon har blitt studert i mange randomiserte kliniske studier og viser konkrete, målbare fordeler. I følge kardiolog Herbert Benson ved Harvard Medical School kan enhver tilstand som er forårsaket eller forverret av stress lindres gjennom meditasjon.

Mindre betennelse

Det virker logisk at meditasjon kan forbedre angst og depresjon ved å redusere psykisk stress og forbedre kognitiv funksjon. Men vi vet også at symptomer på depresjon og angst kan være forårsaket av betennelse, og noen studier har faktisk vist at meditasjon kan redusere genuttrykk for inflammatoriske cytokiner. I èn studie praktiserte en gruppe kvinner som tidligere hadde brystkreft mindfulness meditasjon som bestå av 2 timer med meditasjon per uke pluss 5-20 minutter med individuell meditasjon per dag. Etter seks uker hadde pasientene i meditasjonsgruppe reduserte nivåer av pro-inflammatorisk genuttrykk og signalisering sammenlignet med en kontrollgruppe som fikk ingen behandling.

Bedre søvn

I vårt moderne samfunn er mangel på søvn er en stor faktor i utvikling av kronisk sykdom. Selv når folk har tid til nok søvn, får de ofte ikke til å sovne fordi hjernen deres er fortsatt på høy gir. Gode tiltak som for eksempel å redusere eksponering for kunstig lys på kvelden kan hjelpe, men ved å trene hjernen til å gi slipp konstante tanker gjennom meditasjon, vil gjør det mye lettere å “slå av” hjernen når det er på tide å sove.

Flere studier har vist at meditasjon er en effektiv behandling for søvnløshet. En randomisert kontrollert studie av 30 voksne med kronisk søvnløshet viste at en 8-ukers mindfulness meditasjonsprogram var like effektiv som medisinering på å forbedre søvn.

Det finnes mange flere tilstander som kan dra nytte av en regelmessig meditasjonspraksis, som for eksempel økt levetid hos eldre som bor på sykehjem, et sterkere immunsystem og bedre motstand mot influensa. Meditasjon har også vist seg å være svært nyttig for mennesker med spiseforstyrrelser, fibromyalgi, kroniske ryggsmerter, insulinresistens og psoriasis.

Alle kan praktisere meditasjon! Det er enkelt og billig, og krever ikke noe spesielt utstyr. Du kan meditere uansett hvor du er; ute på tur, når du sitter på bussen eller venter på legekontoret. Og det beste er at meditasjon er både gratis og fri for negative bivirkninger!

Ønsker du å komme i gang med meditasjon men trenger litt hjelp? Det finnes masse ulike meditasjon apper (som for eksempel Headspace og Calm . Du finner også mye forskjellig på iTunes – både gratis podcaster og filer/albumer om meditasjon som du kan laste ned.