Sosial støtte er vesentlig for helsa

Det er lett å tro at kosthold og andre mer konkrete livsstilsfaktorer som for eksempel søvn og fysisk aktivitet vil ha den største innvirkning på helse, men forskning tyder faktisk på at sosial støtte betyr mye mer enn vi er kanskje klare over.

I følge Folkehelseinstituttet innebærer god sosial støtte at en får kjærlighet og omsorg, blir aktet og verdsatt, og at en tilhører et sosialt nettverk og et fellesskap med gjensidige forpliktelser.

En banebrytende studie publisert i 2010 som involverte mer enn 300.000 deltakere viste at sosial støtte var en viktigere faktor for overlevelse enn både fysisk aktivitet, kroppsmasseindeks (BMI), høyt blodtrykk, luftforurensning, alkoholforbruk og røyking! Disse forskerne fant at personer med sterke sosiale relasjoner hadde opptil 90 prosent større sannsynlighet for å overleve enn de med et dårlig eller manglende sosialt nettverk.

Andre studier tyder også på at mennesker som har mye sosial støtte har en mindre sjanse for å utvikle depresjon og angstlidelser samt en lavere forekomst av sykdom og tidlig død. I tillegg kan støtte fra familie eller venner trolig redusere sjansen for å bli syk eller dø av hjertesykdom. Forskning utført ved Brigham Young University og University of North Carolina viste at folk som ikke hadde et sterkt sosialt nettverk hadde 50% større sannsynlighet for å dø av sykdom enn de som hadde god sosial støtte.

Hvorfor er sosial støtte så viktig for helsa vår? Én teori er at den emosjonelle støtten vi får fra sosiale relasjoner fungerer som en slags buffer mot kronisk stress. En annen teori er at sosiale relasjoner direkte påvirker helse gjennom deres effekt på fysiologi, atferd og humør.

Dette burde ikke være overraskende; for mesteparten av vår evolusjonære historie (og fortsatt i dag i mange deler av verden) levde mennesker i tett sammensveisete stammegrupper. Vi er tross alt sosiale dyr – dette ligger i vårt DNA. Men i en stadig mer hektisk og fragmentert samfunn kan det oppstå et misforhold mellom vår moderne livsstil og menneskets opprinnelige levemåte.

I vår kultur legges det mye vekt på hardt arbeid og suksess, slik at det sosiale blir ofte nedprioritert i en hektisk hverdag. Men visste du at en ny venn kan faktisk ha en større innvirkning på helsen enn å starte en ny treningsrutine eller bli kvitt noen ekstra kilo? Å komme seg ut og danne nye vennskap og relasjoner er ikke alltid like enkelt, men dette kan dyrkes på mange måter. Du kan for eksempel bli med i en bokklubb, idrettslag eller annen gruppeaktivitet, ta dansetimer eller rett og slett gå på fest! Frivillig arbeid er også en veldig fin måte å komme i kontakt med likesinnede mennesker. I tillegg viser det seg at folk som gir sosial støtte til andre har lavere blodtrykk og rapporterer at de selv opplever å ha et sterkere sosialt nettverk.

Enten vi får det fra grupper eller fra nære venner har sosial støtte vist seg å redusere de psykologiske og fysiologiske konsekvensene av stress, og kan til og med forsterke immunforsvaret. Enten det er mer formelt (f.eks. en forening eller sosial klubb) eller bare uformell tid sammen med venner gir et sosialt nettverk en følelse av tilhørighet, trygghet og fellesskap.